Printed Circuit Board anteny / symetryczny wzór promieniowania

J

jabidof

Guest
Hello everybody,

Czy ktoś już opracował anteny PCB, której wzór promieniowania, która jest symetryczna do płaszczyzny XY.

Innymi słowy, kiedy antena stanowi na podłodze będzie promieniować z tym samym zysk w biegunowe r-θ-φ niezależnie od wartości φ.

W λ / 4 Monopole prostopadle do nieskończonej ziemi samolot taki wzór promieniowania.Chciałbym, aby uniknąć o (duże) z wymiar.

Każda podpowiedź?

 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Top